Disclaimer

De Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN) is een onafhankelijke patiëntenvereniging. De LPVN ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een PGO instellingssubsidie. De LPVN is aangesloten bij de VSOP, Huid Nederland (HuidNL) en via HuidNL tevens bij de Patiëntenfederatie en Ieder(In).

Artikelen op deze website hebben te allen tijde tot doel de lezer te informeren en eventuele discussies op gang te brengen of gaande te houden. Wij informeren lezers over behandelmethoden en/of medicatie, maar de LPVN kan nadrukkelijk geen behandelingen of medicijnen voorschrijven. Raadpleeg altijd eerst uw arts alvorens u gebruik maakt van behandelingen en/of medicijnen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel en/of deskundig advies. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De LPVN is niet aansprakelijk voor de op het forum vermelde informatie of de daar gedane uitingen. Deze informatie wordt onder eigen verantwoordelijkheid geplaatst door leden van de LPVN en wordt niet gecontroleerd of gewijzigd door de LPVN, noch door een van haar bestuursleden of medisch adviseurs. De LPVN verzoekt de gebruikers van het forum geen strafbare uitingen te doen, te allen tijde anderen in hun waarde te laten en eenieder met respect te behandelen. Mochten bepaalde regels, normen of waarden in de onderlinge communicatie op dit forum worden overschreden, behoudt de LPVN zich het recht voor de gebruiker(s) die het betreft de toegang tot het forum, tijdelijk of permanent, te weigeren. 

De op deze website vermeldde informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur van de LPVN of haar medisch adviseurs weer. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen altijd zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij streven zorgvuldigheid na bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Externe bronnen, die via verwijzingen benaderbaar zijn worden betrouwbaar behandeld.
Voor de juistheid en volledigheid van de informatie staan wij niet in noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.