Voor een uitgebreid beeld van verschillende vormen van lichen planus verwijzen wij naar:

DermNet NZ internationaal platform voor dermatologie opgezet en ondersteund door de Nieuwzeelandse Dermatologenvereniging

DermIS    grootste databank op internet met betrekking tot dermatologie

Huidziekten.nl  patientenfolders

Huidziekten.nl/zakboek  Informatie voor de professional