Bij Lichen Planus in de mond

is het aan te bevelen regelmatig, bijvoorbeeld vier maal per jaar, naar de tandarts en mondhygiëniste te gaan voor controle en het schoonmaken van het gebit. Bij kleine veranderingen, bij klachten en/of twijfel is het advies dit zo snel mogelijk door de behandelend arts te laten onderzoeken. Belangrijk is regelmatig de mond te inspecteren. De tandarts kan hiervoor instructies geven.

 

olp-faqTips en ervaringen

Mondverzorging bij OLP  

OLP en voeding - een ervaringsverhaal

OLP - vriendelijk koken en eten

Voeding en orale lichen planus

Het maakt echt uit hoe we eten

Alsetenevenmoeilijkis.nl Dit Voedingsplatform is een website van en voor ervaringsdeskundigen die te maken hebben gehad met hoofd-halskanker en bevat veel informatie over eten, recepten en adviezen van hulpverleners waar ook mensen met heftige lichen in mond veel baat bij kunnen hebben.